Friday, January 20, 2006

Aliran Sesat

Sebentar lagi mau kiamat ya. Satu per satu aliran yang dianggap sesat bermunculan. Sebut saja aliran keselamatan yang dibawa oleh Sumardin. Ia menganggap benar salat dengan bersiul. Guru bahasa inggris itu juga tak menganggap Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya.

Dalam surat Ali Imran:... Allah berfirman: taatilah Allah dan Rasul. Masak Sumardin tak mengakui Nabi Muhammad. Penilaian saya, dia bodoh ya. Keblinger. Pantas jika semuanya bermuara pada tuduhan sesat.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi (saya khususnya), para pengikut aliran ini juga memiliki Kitab Laduni karangan Sumardin sendiri. Kitab itu memiliki halaman setebal 400 lembar. Ia meyakini pedomannya itu sebagai pendalaman dari Kitab Suci Alquran.
Pendalaman? apaan. Isi dalam Alquran sudah sempurna. Rasulullah menegaskan, sangat berat memikul amanat yang terkandung dalam Alquran.

Klik: http://www.liputan6.com/view/7,116021,1,0,1137847924.html

1 comment:

walterfisher91074483 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com